c-momentum

6 ukers nettbasert coachingprogram

Lær coachende kommunikasjon 

og stå sterkere i lederrollen på jobb og i livet!

Dette er programmet for deg som vil ta ditt lederskap til neste nivå, enten det er på jobb eller i livet, vil lære coachende ferdigheter og bli bedre på kommunikasjon.


Kun 9 plasser!

Påmeldingsfrist

1. januar 2020

Oppstart:

14. januar 2020 kl. 14.00 - 15.30


Programmet kort fortalt:

 • Oppstart 14. jan. 2019 kl. 14.00 - 15.30
 • Programmet går over 6 uker, totalt 6 samlinger
 • Programmet legges opp som et nettbasert program med forskjellig tema på hver samling der tema bygger på hverandre.
 • Alle samlinger foregår på Zoom, 1,5 time hver gang
 • Tilgang til opptak av alle samtalene
 • Max 9 deltakere
 • Lukket Facebookgruppe for medlemmer av programmet
 • Fagtema innen coachende kommunikasjon med spesielt fokus på basiskompetanse som lytting, spørsmålsstilling, perspektiver, anerkjennelse og ansvarliggjøring 
 • Materiell tilknyttet fagtema
 • Rik anledning til å trene på praktiske ferdigheter innen de tema vi har fokus på
 • Alle samlingene ledes av sertifisert coach Leni Chr. Jebsen
 • Hotline til Leni ved behov

Programmet lenger fortalt:

Å lede og leve i en stadig mer uforutsigbar verden, der stor grad av kompleksitet, usikkerhet og tvetydighet er den nye normalen (en såkalt VUCA-verden) stiller store krav til omstillingskompetanse. Å lytte, stille de riktige spørsmålene, anerkjenne, utfordre, være i forkant, forstå hva som skjer og hvorfor, og ikke minst være modig, er nøkkelfaktorer for å lykkes som leder både på jobb og på hjemmefronten.


Usikker? 

Les spørsmålene under og se hvor mange du kan svare ja på!


 • Vil du lære coachende kommunikasjon med de ferdigheter og verktøy som hører til dette?
 • Vil du lære hvordan du bygger gode, engasjerte og glade team?
 • Vil du lære hvordan du unngår tidkrevende og energitappende konflikter og snur dem til muligheter?
 • Vil du bli en bedre lytter?
 • Vil du utvikle modig lederskap?
 • Vil du få skape mer fremdrift på jobb og i livet?
 • Vil du stå rustet til å håndtere de utfordringer som kommer i et samfunn der endringsfrekvens og krav er stadig økende?
 • Vil du bruke de resursene du har på bedre måter?
 • Vil du trene på nye ferdigheter i et trygt og modig miljø?
 • Vil du oppleve mestring, trivsel, støtte og et fellesskap som gleder seg over at du lykkes?

Kan du svare JA! på ett eller flere av disse spørsmålene er coachingrogrammet for deg! Ta gjerne kontakt med meg direkte om det er noe du lurer på.

Hvorfor dette programmet?

Hvorfor nå?

Fordi vi lever og jobber i en VUCA-verden!


Hva vil det si å leve og lede i en VUCA-verden? 

VUCA står for volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. På norsk oversatt til flyktig (uforutsigbar), usikker, kompleks og tvetydig. Det er mange myter omkring VUCA, og ofte blir det brukt som en krykke å støtte seg på når alt blir vanskelig og endring kommer kastet på en. Utsagn som «man kan jo ikke planlegge i en VUCA-verden» gir legitimitet til å bli tatt på sengen. Man kan absolutt planlegge i en VUCA-verden. Man er faktisk helt nødt til å legge ned målrettet arbeid og planlegge om man ikke vil risikere å bli satt på siden og forbigått. Både som enkeltmenneske og organisasjon. I coaching rogrammet blir det helt naturlig at vi tar utgangspunkt i den verden vi lever i og ser på hvordan vi kan bruke coachende kommunikasjon, modig lederskap og relasjonskompetanse til å være i forkant av det som kreves. Vi finner måter og metoder for å lykkes i en VUCA-verden. 


Med kunnskap, fokus, beslutning, handling og gode heiarop kommer resultater.
Med resultater kommer mestring, motivasjon og selvtilliten til å våge mer!

Når, hva og hvordan?

 • Vi møtes på nett en gang i uken over 6 uker. Tidspunkt: kl. 14.00 - 15.30
 • Hver samling er 1,5 time
 • Vi jobber målrettet sammen i en gruppe på max 9 deltakere
 • Alle samtalene foregår på nett via Zoom.us.  Du kan bruke mobil, nettbrett, mac aller pc. Appen er gratis for deg som bruker.
 • Du får tilsendt opptak av alle samtalene
 • Du får tilsendt verktøy og materiale som underbygger hvert tema vi jobber med
 • Rik anledning til å trene på praktiske ferdigheter innen de tema vi har fokus på
 • Hotline og hastehjelp – du kan sende meg en kort e-post eller ringe meg om du trenger litt ekstra hjelp og 1:1 oppfølging som ikke kan vente til neste samtale
 • Fokus på deg, ditt lederskap, og det som vil skape resultater for deg
 • Erfaringsutveksling på tvers av bransjer
 • Trening på coachende kommunikasjon 
 • Trygge rammer som skaper tillit og forutsigbarhet
 • 2 individuelle coachingsamtaler pr deltaker

Programmet gir deg:

 • Kompetanseløft innen coachende kommunikasjon
 • Du blir en beder lytter, god på å stille modige spørsmål, se og anerkjenne andre
 • En trygg arena for trening i coachende kommunikasjon
 • Erfaringsutveksling med andre på kryss og tvers av bransjer. Vi har ofte de samme utfordringene, men løser dem på forskjellig måte
 • Sparringspartnere du kan dele idéer og utfordringer med, som ser deg og det du tilbyr med nye og nøytrale øyne
 • Hjelp til å se ting på nye måter – ofte ser vi ikke skogen for bare trær
 • Nye perspektiver, muligheter og løsninger
 • Vennlige og bestemte dytt til å ta action
 • Fremdrift og mestring uten å føle deg overveldet
 • Et solid sikkerhetsnett som tar imot deg når du våger å strekke deg og satse
 • Tilgang til min kunnskap, erfaringer og nettverk gjennom mer enn 15 år som gründer og team- og ledercoach på alle nivå i privat og offentlig næringsliv og i et mangfold av forskjellige bransjer
 • Tilgang til lukket Facebookgruppe for medlemmer av coachingprogrammet
 • Inspirasjon, motivasjon og fellesskap!
 • En coach, mentor, veileder, sparringspartner og motivator – og ikke minst en hel heiagjeng som vil at du lykkes!

Programmet passer for deg som:

 • Vil lære coachingferdigheter og coachende kommunikasjon
 • Er leder, uavhengig av hvor du er i organisasjonen
 • Ønsker å utvikle deg som leder og menneske
 • Vil være i forkant i en VUCA-verden
 • Ser verdien i mangfold og at vi står sterkere sammen
 • Har et mål med ditt lederskap som du ønsker å stå tydeligere i
 • Ønsker noen å sparre med
 • Er kunnskapstørst og læringssulten
 • Trenger å få klarhet og hjelp til å sortere idéer og tanker
 • Ønsker mer vekst og bedre resultater
 • Vil få frem det unike ved deg selv og ditt lederskap
 • Vil styrke troen på deg selv og det du tilbyr
 • Er lei av å finne ut alt på egen hånd
 • Vil sette grenser og tidsstyre på bedre måter
 • Vil utvikle gode, dynamiske og engasjerte medarbeidere og team
 • Vil bli en modigere leder
 • Ønsker ansvarligheten og fremdriften coaching gir, men ønsker ikke et så omfattende og krevende løp som 1:1 coaching er
 • Ønsker coaching, men trenger et rimeligere alternativ enn 1:1 coaching
 • Er villig til å møte forberedt og klar til å delta aktivt. Gjør det du sier du skal gjøre. Er raus og generøs. Våger å prøve ut nye perspektiver og kaste deg ut i treningsoppgaver med liv og lyst. Sette janteloven og behovet for å være flink i en boks med solid lås! Øve deg på å bruke ny kunnskap og nye ferdigheter. Og ikke minst:  Ha det gøy!

Pris for coachingprogram over 6 uker: 

1 betaling à kr. 9 900,- eks. mva (kr. 12 375,- inkl. mva)

2 betalinger à kr. 5 300.- eks mva (kr. 6 625 inkl. mva)

Meld deg på i dag for å sikre deg plass!

Å virkelig kunne lytte, stille de riktige spørsmålene, anerkjenne, utfordre, være i forkant, forstå hva som skjer og hvorfor, og ikke minst være modig, gir store, spennende rom for vekst og utvikling!

"You can count on Leni to be conscientious, courageous and direct. She will not hesitate to ask the challenging question because she knows that it leads to honest conversation. And honest conversation leads to learning, growth, and deeper relationship.

Philip Sandahl

CEO | Team Coaching International | USA

©2019 c-momentum | all rights reserved | Personvern